česky english

SOUKROMí

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 1. června 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a sdělují vám vaše práva na soukromí a jak vás zákon chrání. Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Tlumočení

Slova, jejichž počáteční písmeno se používá velkými písmeny, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Máte na mysli jednotlivce, kteří přistupují ke Službě nebo jej využívají, nebo společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato fyzická osoba přistupuje ke Službě nebo ji využívá.
 • Společnost (v této smlouvě označovaná jako „Společnost“, „My“, „Nás“ nebo „Naše“) se týká služeb Enterprise Services, s.r.o., Dopravní 500/9, Praha 10, Česká republika.
 • Přidruženým subjektem se rozumí entita, která ovládá, ovládá nebo je pod společnou kontrolou strany, přičemž „kontrolou“ se rozumí vlastnictví 50% nebo více akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu autorita.
 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo k jejím částem.
 • Webové stránky odkazují na Enterprise Services, přístupné z https://www.entserv.cz
 • Služba odkazuje na webovou stránku.
 • Země odkazuje na: Česko
 • Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která údaje zpracovává jménem společnosti. Vztahuje se na společnosti nebo fyzické osoby zaměstnané Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo asistenci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
 • Sociální mediální služba třetích stran se vztahuje na jakýkoli web nebo na jakoukoli webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se uživatel může přihlásit nebo vytvořit účet pro použití služby.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Cookies jsou malé soubory, které jsou umístěny na vašem počítači, mobilním zařízení nebo jiném zařízení webovým serverem a obsahují mnoho informací o historii vašeho prohlížení na tomto webu.
 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Data o použití se vztahují na data shromážděná automaticky, buď generovaná použitím služby nebo ze samotné infrastruktury služeb (například doba trvání návštěvy stránky).

Shromažďování a používání vašich osobních údajů
Typy shromažďovaných údajů
Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás mohli kontaktovat nebo identifikovat. Informace umožňující identifikaci osob mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Data o použití

Data o použití

Data o používání se shromažďují automaticky při používání služby.
Data o použití mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.
Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme určité informace automaticky shromažďovat, včetně, ale neomezujícím se na typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečné ID vašeho mobilního zařízení, IP adresu vašeho mobilního zařízení, váš mobilní telefon operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.
Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Sledovací technologie a soubory cookie

Používáme cookies a podobné sledovací technologie, abychom sledovali aktivitu na našich službách a ukládali určité informace. Používané sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby.
Vášům prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny cookies nebo aby uvedl, kdy je cookie zasílána. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci některé části naší služby používat.
Cookies mohou být „trvalé“ nebo „Session“ cookies. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení při přechodu do režimu offline, zatímco soubory cookie relace budou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o cookies: Vše o cookies.
Používáme relační i trvalé cookies pro účely uvedené níže:

• Nezbytné / základní cookies

Typ: Soubory cookie relace
Spravováno: nám

Účel: Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby vám poskytovaly služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožňovaly vám používat některé z jeho funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby, o které jste požádali, a tyto cookies používáme pouze k poskytování těchto služeb.

• Zásady týkající se cookies / oznámení o přijetí cookies

Typ: Trvalé soubory cookie
Spravováno: nám
Účel: Tyto soubory cookie určují, zda uživatelé přijali používání cookies na webových stránkách.

• Funkční soubory cookie
Typ: Trvalé soubory cookie
Spravováno: nám
Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webu, například zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto cookies je poskytnout vám více osobní zkušenosti a zabránit tomu, abyste nemuseli znovu zadávat své preference pokaždé, když používáte web.
Další informace o cookies, které používáme a o vašich volbách týkajících se cookies, naleznete v našich Zásadách používání cookies nebo v části Cookies v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu, včetně sledování využívání naší Služby.
 • Chcete-li spravovat svůj účet: spravovat svou registraci jako uživatel služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.
 • K plnění smlouvy: vývoj, dodržování a závazek kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili nebo na jakoukoli jinou smlouvu s námi prostřednictvím služby.
 • Chcete-li vás kontaktovat: Chcete-li vás kontaktovat e-mailem, telefonním hovorem, SMS nebo jinými rovnocennými formami elektronické komunikace, jako jsou oznámení push od mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
 • Poskytnout vám zprávy, zvláštní nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo se na ně ptali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • Chcete-li spravovat své požadavky: Chcete-li se účastnit a spravovat své požadavky na nás.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Můžeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb za účelem sledování a analýzy využití naší služby, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro obchodní převody: Můžeme sdílet nebo převádět vaše osobní údaje v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání jiné společnosti nebo během ní.
 • S přidruženými společnostmi: Můžeme sdílet vaše informace s našimi přidruženými společnostmi. V takovém případě budeme požadovat, aby tyto přidružené subjekty dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery společného podnikání nebo jiné společnosti, které s námi kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Můžeme sdílet vaše informace s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak interagujete ve veřejných prostorách s ostatními uživateli, mohou tyto informace zobrazit všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo společnost. Pokud interagujete s ostatními uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetích stran, vaše kontakty na službě sociálních médií třetích stran mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně budou ostatní uživatelé moci zobrazit popisy vaší činnosti, komunikovat s vámi a zobrazit váš profil.

Uchování vašich osobních údajů

Společnost si vaše osobní údaje uchová pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například, pokud jsme povinni uchovávat vaše data v souladu s platnými zákony), řešit spory a vymáhat naše právní dohody a zásady.

Společnost si také uchová data o použití pro účely interní analýzy. Data o použití jsou obecně uchovávána po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data použita k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší časové období.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozovnách společnosti a na všech dalších místech, kde se nacházejí strany účastnící se zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být předávány - a udržovány - v počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů platných pro vaši jurisdikci.
Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následujete předložení těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.
Společnost přijme všechna přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že se s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že nebude probíhat žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně bezpečnosti Vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Poskytneme upozornění před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost požádána o zpřístupnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chránit a hájit práva nebo vlastnictví společnosti
 • Zabránit nebo vyšetřit možné provinění v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Chraňte před právní odpovědností

Bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

<-
NAŠI PARTNEŘI
->